top of page

vergoeding van de zorg

Recht op thuiszorg
U heeft recht op verpleging en verzorging thuis als u een handicap, ziekte of een andere beperking heeft. Maar ook wanneer het na een ingreep in het ziekenhuis thuis tijdelijk even niet alleen lukt. Om van dit recht gebruik te maken heeft u een indicatie nodig. De wijkverpleegkundige bespreekt met u en uw naasten de situatie. Zij stelt vervolgens in samenspraak met u de indicatie. Tijdens de indicatiestelling zal duidelijk worden welke zorg u nodig heeft en hoeveel tijd zorgverleners daarvoor nodig hebben. Hoe de zorg eruit komt te zien leggen zij dan vast in uw zorg(leef-)plan. De wijkverpleegkundige draagt dus zorg voor het indicatiestellingsproces. U hoeft hier zelf niets voor te doen!

Standaard wordt thuiszorg vanuit de basisverzekering vergoed of vanuit een persoonsgebonden budget betaald. Loyal Care Thuiszorg levert niet-gecontracteerde zorg. Dat wil zeggen dat wij geen contract hebben met uw verzekeraar.
We kunnen u nog steeds per direct helpen. Hieronder leggen we uit wat dit voor u betekent.Vergoeding via uw zorgverzekering (Zvw)
Om de zorg vergoed te kunnen krijgen vanuit de basisverzekering moeten wij eerst een machtiging aanvragen.
Ook hier hoeft u zelf niets voor te doen. De wijkverpleegkundige vult samen met u het aanvraagformulier in en dit stuurt zij samen met de indicatiestelling naar uw verzekering. Uw verzekering verstuurt binnen 4 weken de akkoordverklaring per post of digitaal. Dit is afhankelijk van de voorkeur die u heeft opgegeven bij uw verzekering. Na ontvangst van de akkoordverklaring kunnen wij de zorgkosten met terugwerkende kracht declareren bij uw verzekeraar.
U hoeft deze kosten niet voor te schieten.

Goed om te weten: Wanneer u zorg ontvang van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, vergoedt uw verzekeraar vanuit de basisverzekering 75 tot 80% van de zorgkosten.
Het verschil nemen wij voor onze rekening en hoeft u niet zelf te betalen. U betaalt bij ons dus geen eigen bijdrage.
Heeft u een restitutiepolis? Dan krijgt u 100% van de zorgkosten vergoed bij sommige verzekeraars. Vergoeding via het persoonsgebonden budget (pgb)
Als u recht heeft op een persoonsgebonden budget, ontvangt u een beschikking van de gemeente waarmee u zelf zorg mag inkopen. U ontvangt maandelijks een factuur van de geleverde zorg. Met uw persoonsgebonden budget is het naast het inkopen van verzorging, verpleging en begeleiding ook mogelijk om huishoudelijke hulp in te kopen.


Particuliere zorg
Wanneer u geen recht heeft op vergoeding vanuit de gemeente of vanuit uw zorgverzekering, kunt u kiezen voor particuliere zorg. Als uw financiële positie het toelaat kunt u zelf kiezen welke thuiszorgonderdelen u inkoopt. U beheert zelf het factureringsproces en voldoet de factuur rechtstreeks aan Loyal Care Thuiszorg.

Pot met munten
bottom of page