Vergoeding via uw zorgverzekering:

De door u gekozen polis bepaald of uw verzekeraar betrokken is bij de factureringsproces. 
Loyal Care factureert als zorgaanbieder rechtstreeks aan de zorgverzekeraar en ontvangt de betaling van uw zorgverzekeraar.

Een andere optie is het factureringsproces in eigen beheer te houden. Loyal Care stuurt u een factuur, die u vervolgens declareert bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt de vergoeding van de zorgverzekeraar en maakt deze conform de factuur naar Loyal Care over.

Vergoeding via het Persoonsgebonden Budget:

Als u recht heeft op een Persoonsgebonden Budget, ontvangt u een beschikking van de Gemeente waarmee u zelf zorg mag inkopen. U ontvangt maandelijks een factuur voor de geleverde zorg. Met uw Persoonsgebonden Budget is het naast het inkopen van verzorging, verpleging en begeleiding ook mogelijk om huishoudelijke hulp in te schakelen.

Particuliere zorg
Wanneer u geen recht heeft op vergoeding vanuit de Gemeente of uw zorgverzekeraar kunt u kiezen voor particuliere zorg. Als uw financiële positie het toelaat kunt u zelf kiezen welke thuiszorg onderdelen u inkoopt. U beheert zelf het factureringsproces en voldoet de factuur rechtstreeks aan Loyal Care.