top of page

Thuiszorg van Loyal Care

heester_edited.jpg

Persoonlijke verzorging (ADL)

Iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft bij het verrichten van dagelijkse handelingen, kan een beroep doen op de thuiszorg. Het kan zijn dat u een lichamelijke beperking heeft, door ouderdom niet meer alles zelf kunt doen of dat u herstellende bent na een ziekenhuisopname. 

image_561541a7-e03f-420d-9a8a-e976cbe2863120220311_202306[2457].jpg

Nachtzorg/ Palliatieve zorg

Ook in de laatste levensfase kunt u rekenen op Loyal Care. Ons team ondersteunt u met praktische zorg en verzorgt de begeleiding voor u en uw naasten. Met uw huisarts en/of uw behandelend arts zorgen wij voor zo veel mogelijk comfort in deze fase. Tijdens dit proces zetten wij een gespecialiseerd verpleegkundige in die u bij elke stap informeert en faciliteert. 

insuline_edited.jpg

Persoonlijke verpleging

De zorg die u thuis nodig heeft kan complex zijn. U kunt hierbij denken aan sondevoeding, pijnbestrijding via een infuus of injecties, drainzorg et cetera. Ons professionele team staat dan voor u klaar om u te ondersteunen bij deze verpleegtechnische handelingen.

Persoon met schoonmaakspullen

Huishoudelijke hulp

Heeft u huishoudelijke hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Via de gemeente kunt u een aanvraag doen voor vergoeding van huishoudelijke hulp. Deze wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vervolgens kunt u bij Loyal Care de huishoudelijke hulp aanvragen. 

Taping een schouder wond

Complexe wondzorg

Soms geneest een wond heel slecht, doet het pijn of komt er een nare geur vrij. Dit kan erg vervelend zijn en uw dagelijks leven beïnvloeden. Met specialistische wondzorg kunnen we u ondersteunen bij deze hulpvraag. In samenspraak met onze wondverpleegkundige en uw behandeld arts bekijken we welk wondbeleid het beste past bij uw omstandigheden.

 

20220117_094502[2450].jpg

Boodschappenservice

Wanneer het u niet meer lukt om de boodschappen te doen of om deze zelf te bestellen, kunnen wij u hierbij ondersteunen. De boodschappenservice is een particuliere dienst. Daarom wordt deze niet vergoed vanuit de zorgverzekering. In sommige gevallen is betaling vanuit een persoonsgebonden budget wel mogelijk.

INCLUSIE- EN EXCLUSIECRITERIA

Voor sommige zorgvragen kunt u niet bij Loyal Care Thuiszorg terecht. Om daar vooraf duidelijk en eerlijk over te zijn, leggen we hieronder uit voor welke zorg u wel en niet bij ons terecht kunt. Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat u de juiste zorg ontvangt, op de juiste plek en door de best passende zorgverlener. Mocht het voorkomen dat u onverwachts bij ons bent aangemeld, maar wij niet het passende aanbod voor u hebben dan gaan wij samen met u op zoek naar de best passende zorgverlener. In sommige gevallen kan het zo zijn dat wij u toch een paar dagen in zorg nemen ter overbrugging tot de voor uw situatie best passende zorgverlener is gevonden. Dit doen wij echter alleen in goed overleg met u en uw naasten, de verwijzer, uw behandelend arts en de verzekeraar.

 

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder is bij ons welkom.


Wij maken bij Loyal Care Thuiszorg geen onderscheid op basis van gender, etnisch-culturele achtergrond of seksuele geaardheid.

INCLUSIECRITERIA

Zorgvragers met de onderstaande aandoeningen en beperkingen kunnen gebruikmaken van onze diensten:

 • Lichamelijke (somatische) klachten

 • Chronisch ziektebeeld

 • Visuele beperkingen

 • Palliatieve en terminale zorgvragen

GRONDSLAGEN VOOR HET BEËINDIGEN VAN ZORG
 
De indicatie wordt niet verleend of verlengd
Wanneer de machtiging van de cliënt niet wordt verleend of verlengd, kunnen wij de zorg tijdelijk stopzetten (opschorten) in afwachting van de bezwaarprocedure. Als u ervoor kiest om geen bezwaarprocedure aan te gaan, of u verliest de bezwaarprocedure, dan kunnen wij de zorg beëindigen.

 
Verhuizen naar een locatie buiten onze zorgregio
Onze zorgregio omvat: Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht, Zwijndrecht en in de Hoeksche Waard: Strijen, Puttershoek, ’s-Gravendeel en Maasdam. Wanneer de cliënt besluit te verhuizen naar een regio waar wij geen zorg verlenen, dan kunnen wij de zorg beëindigen.

 
Onbetamelijk gedrag
Wanneer er sprake is van onbetamelijk gedrag kunnen wij, na het volgen van de betreffende procedure, besluiten om de zorg tijdelijk stop te zetten (opschorten) en eventueel te beëindigen. Onbetamelijk gedrag is bijvoorbeeld: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld van de cliënt naar onze medewerkers.

EXCLUSIECRITERIA

 • Kindzorg (alle cliënten tot 18 jaar);

 • Cliënten met een hoog complexe zorgvraag waarbij specifieke, specialistische handelingen noodzakelijk zijn;

 • Cliënten met storend en problematisch gedrag voor zijn of onze omgeving, waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig en onvoldoende beïnvloedbaar is;

 • Cliënten met een intensieve zorg die verder reikt dan de reguliere begeleiding;

 • Cliënten die gewelddadige en of psychopathisch gedrag vertonen naar zichzelf en/of onze medewerkers;

 • Cliënten die verbaal agressief zijn;

 • Cliënten die onze zorg tegenwerken en/of de zorg niet willen accepteren;

 • Cliënten die buiten ons zorggebied vallen;

 • Cliënten waarbij wij verwachten de kwaliteit of kwantiteit niet te kunnen verzekeren;

 • Cliënten waarbij de medewerkers te maken krijgen met vrijheidsbeperkende maatregelen;

 • Cliënten met wegloopgedrag of dwaalgedrag, zodanig dat de veiligheid en/of de vrijheid van de cliënt niet kan worden gegarandeerd;

 • Cliënten die niet meewerken aan het veilig en verantwoord kunnen werken van onze medewerkers;

 • Cliënten met claimgedrag waarvoor één op één begeleiding nodig is, of cliënten (volwassenen) die vanwege hun aandoening of beperking niet alleen kunnen zijn in hun woning;

 • Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig kunnen zijn voor medewerkers.

bottom of page